Archowum tagów: nauka

Kwi 05

Religia czy nauka?

Znalazłam dzisiaj w necie wypowiedź profesora Richarda Dawkinsa, dotyczącą tematu nauczania religii w szkole. Jak pisze dailymail.​co.​uk… ” Daw­kins pod­czas fe­sti­wa­lu li­te­ra­tu­ry w An­glii prze­ko­ny­wał, że wpa­ja­nie dzie­ciom war­to­ści re­li­gij­nych, czy to chrze­ści­jań­skich, czy mu­zuł­mań­skich, bez roz­wa­że­nie wszyst­kich za i prze­ciw, jest tak samo szko­dli­we jak, mo­le­sto­wa­nie sek­su­al­ne. Pro­fe­sor stwier­dził, że jest „prze­ciw­ny re­li­gij­nej in­dok­try­na­cji”. …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://icaliente.pl/wiara/religia-czy-nauka/

Cze 14

Wola życia…

Dawno już nie napisałam coś od siebie, tak po prostu, tak od serca… i teraz to czynię i się bardzo z tego cieszę. Minął bardzo intensywny tydzień, a może i dwa intensywne  tygodnie… dużo przeżyć, ekstremalnych emocji, spotkań, odwiedzonych miejsc. Kilka dni temu wróciłam z 3 dniowej podróży testowanym przeze mnie autem – wspaniałe przeżycia, …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://icaliente.pl/day-by-day/wola-zycia/