Archowum tagów: ksiądz

Kwi 05

Religia czy nauka?

Znalazłam dzisiaj w necie wypowiedź profesora Richarda Dawkinsa, dotyczącą tematu nauczania religii w szkole. Jak pisze dailymail.​co.​uk… ” Daw­kins pod­czas fe­sti­wa­lu li­te­ra­tu­ry w An­glii prze­ko­ny­wał, że wpa­ja­nie dzie­ciom war­to­ści re­li­gij­nych, czy to chrze­ści­jań­skich, czy mu­zuł­mań­skich, bez roz­wa­że­nie wszyst­kich za i prze­ciw, jest tak samo szko­dli­we jak, mo­le­sto­wa­nie sek­su­al­ne. Pro­fe­sor stwier­dził, że jest „prze­ciw­ny re­li­gij­nej in­dok­try­na­cji”. …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://icaliente.pl/wiara/religia-czy-nauka/

Lut 05

Sobotnia kolęda

Sobota… dzień gospodarczy jak to się u mnie w domu mawiało (lub jak inni mawiają – dzień „techniki wojskowej”) – znaczy sprzątanie, porządkowanie, zakupy większe…, no takie tam, każdy z Was wie przecież. I powiem szczerze, że i owszem – narobiłam się dzisiaj jak wół roboczy! A czemuż to ?? No bo alarm od rana …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://icaliente.pl/day-by-day/sobotnia-koleda/

Sty 30

Odrobina dziegciu

Poniedziałek… ostatni w styczniu, słońce świeci tak, jakby chciało całą swoją siłą zneutralizować mróz siarczysty, wyżem znad Rosji wywołanym. W sumie to nie dziwne… jak to mawiają co niektórzy i to ci starszej daty – na wschodzie zawsze o nas zadbają, cobyśmy tak dobrze nie mieli i za zachód się nie uważali. Może to tendencyjne…, …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://icaliente.pl/nonsens/odrobina-dziegciu/